Ovaj je sustav namijenjen prije svega studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Za pristup sustavu potreban je AAI korisnički račun kojeg se može otvoriti u informatičkoj službi fakulteta popunjavanjem pristupnice. 

Nastavnici će studente pravodobno obavijestiti kad njihov kolegij bude dostupan online.

Staru verziju portala za e-učenje, gde se nalazi arhiva starih kolegija možete pronaći na adresi lms-arhiva.efpu.hr .

VAŽNO! Ukoliko imate problema sa prvom registracijom na portal pročitajte upute na sljedećoj stranici.

Skip course categories